Stichting Cultureel Klundert is betrokken bij het algemeen belang van de gemeente Moerdijk, aangezien zij is opgericht met het doel het hoogwaardig cultuuraanbod in de gemeente Moerdijk aan een breed publiek aan te reiken.

Concreet tracht de stichting dit te bewerkstelligen door het behouden en beschermen van het reeds bestaande cultuuraanbod en het stimuleren van nieuwe culturele activiteiten in de gemeente Moerdijk.

In het verlengde van de elementen cultuur en muziek dient Stichting Cultureel Klundert het algemeen belang met:

  • Onderzoek naar mogelijkheden voor het behoud van de Joannes de Doperkerk te Klundert welke wordt aangewend voor o.a. culturele activiteiten en openstelling voor publiek;
  • De aankoop en het behoud van voorwerpen van culturele waarde, welke in de Joannes de Doperkerk een passende culturele functie krijgen, zoals de verwerving en plaatsing van het Marcussenorgel van de St. Stephanuskerk te Moerdijk;
  • Het al dan niet met financiële steun van derden, organiseren van culturele activiteiten, zoals concerten en exposities; het aanbieden van mogelijkheden voor het tonen van exposities waarmee de Joannes de Doperkerk ten dele de functie vervuld als musea.
  • Het faciliteren van evenementen als hiervoor beschreven, georganiseerd door derden;

In het kader van haar doelstelling streeft de Stichting Cultureel Klundert samenwerking na met organisaties in en buiten Klundert met een culturele doelstelling.