De oprichting van de Stichting Cultureel Klundert (SCK) is sinds 25 april jl. een feit. Direct daaropvolgend is de overplaatsing van het Marcussenorgel Moerdijk naar Joannes de Doperkerk te Klundert gerealiseerd in samenwerking met Stichting Behoud Marcussenorgel Moerdijk.

Stichting Cultureel Klundert is betrokken met het algemeen belang van de gemeente Moerdijk, aangezien zij is opgericht met het doel hoogwaardig cultuuraanbod in de gemeente Moerdijk aan een breed publiek aan te reiken. Concreet tracht de Stichting dit te bewerkstelligen door het behouden en beschermen van het reeds bestaande cultuuraanbod en het stimuleren van nieuwe culturele activiteiten in de gemeente Moerdijk. In het nastreven van de doelstelling van de stichting is onlangs de overplaatsing van het Marcussenorgel Moerdijk naar de Joannes de Doperkerk te Klundert gerealiseerd.

In tegenstelling tot de huidige ontwikkelingen omtrent de sluiting van kerken, wordt met de Joannes de Doperkerk juist een doorstart gemaakt. Stichting Cultureel Klundert zet zich in voor behoud Joannes de Doperkerk en werkt samen met Stichting Behoud Marcussen Orgel om ook het orgel van de inmiddels gesloten kerk in volle glorie te laten stralen in de Joannes de Doperkerk.

Op deze website vind u meer informatie over:

  • De activiteiten van Stichting Cultureel Klundert;
  • Het in stand houden van het Marcussenorgel;
  • De exploitatiemogelijkheden die Stichting Cultureel Klundert aanbied.

De stichting kijkt ernaar uit om met en voor de inwoners van Klundert culturele activiteiten te organiseren om tezamen het gemeentelijke monument de Joannes de Doperkerk en de daarbij behorende cultuur in stand te houden.