Cultuur staat voor de symbolisatie van de mens. Cultuur geeft betekenis en vorm aan de samenleving. Cultuur heeft van oudsher de rol om betekenis te scheppen. Cultuur transformeert een dagelijkse werkelijkheid aan kale feiten tot een cultuur waarin we kunnen leven en werken.

Stichting Cultureel Klundert en cultuur

Voor Stichting Cultureel Klundert betekent cultuur een onmisbare factor voor het binden en verbinden van inwoners- en bezoekers van Klundert. De aanwezigheid van culturele activiteiten brengt SCK in staat tot het zijn van een publiekstrekker. Waarbij een breed aanbod van culturele activiteiten kan leiden tot het bereiken van een breed publiek.

SCK ziet mogelijkheden voor het aanbieden van een totaalpakket aan culturele activiteiten die elkaar versterken. Zo kan de aanwezigheid van een cultuurwinkel een verlengde zijn van concerten, doordat na afloop van concerten cd’s van desbetreffende artiesten gekocht kunnen worden in de cultuurwinkel.

Behoud van bestaande culturele activiteiten

In het belang van het behoud van bestaande culturele activiteiten alsmede in overeenstemming met het in zijn aard en waardigheid te exploiteren, een en ander onder erkenning van het recht van de Rooms Katholieke Immanuel Parochie te Klundert, zal gelegenheid gecreëerd worden in het voorzien van de behoefte aan het aansteken van kaarsjes, een ruimte voor bezinning  in de kerk.