Stichting Cultureel Klundert heeft de ANBI status toegekend gekregen. Voor het in stand houden van de ANBI status worden onderstaande gegevens gepubliceerd.

1. Naam van de instelling
Stichting Cultureel Klundert

2. Fiscaal nummer
8527.51.175

3. Post- bezoekadres en e-mailadres
Bezoekadres
Molenstraat 31
4791 HL Klundert

Postadres
Postbus 74
4790 AB Klundert
E: [email protected]

4. Doelstelling volgens de regelgeving van de instelling
Stichting Cultureel Klundert heeft als primaire doelstelling onderzoek naar mogelijkheden voor een exploitabele herbestemming van de Joannes de Doperkerk te Klundert. In overeenstemming met het Bisdom heeft Stichting Cultureel Klundert hier een periode van 2 jaar voor.

 • De stichting heeft ten doel het aanbieden van een voor een breed publiek toegankelijk en hoogwaardig cultuuraanbod in de gemeente Moerdijk, meer in het bijzonder de kern Klundert, door het behoud van de bestaande cultuur en stimuleren van nieuwe culturele activiteiten in de gemeente Moerdijk, meer in het bijzonder de kern Klundert, en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 • De stichting dient het algemeen belang.
 • De stichting heeft geen winstoogmerk.

5. Hoofdlijnen actueel beleidsplan
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

 • Onderzoek naar herbestemmingsmogelijkheden van de Joannes de Doperkerk te Klundert;
 • Het gebruik of laten gebruiken van de Joannes de Doperkerk te Klundert als podium voor muziek, theater en tentoonstellingen;
 • Het gebruik of laten gebruiken van ruimtes binnen de Joannes de Doperkerk te Klundert als gebeds- en kaarsbrandruimtes;
 • Aankoop en behoud van voorwerpen van culturele waarde, welke in de Joannes de Doperkerk een passende functie krijgen; en het ondersteunen van andere activiteiten welke het culturele aanbod in de gemeente Moerdijk, meer in het bijzonder de kern Klundert kunnen stimuleren.

6. Bestuurssamenstelling
Ton Goverde – Secretaris
Jos van Loon – Penningmeester
Henk Strootman  – Bestuurslid
Wendy Konijnendijk – Bestuurslid
Mirriam Tak – Bestuurslid

De bestuurders verkrijgen geen vergoeding.

7. Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten 2014

 • 23.05.2014 – Orgelconcert
 • 27.06.2014 – Hommage aan Jules de Korte
 • 12.07.2014 – Orgelconcert
 • 30.08.2014 – Orgelconcert
 • 13.09.2014 – Kunstexpositie (Kunst&Cultuurroute)
 • 14.09.2014 – Kunstexpositie (Kunst&Cultuurroute)
 • 05.10.2014 – Pianoconcert
 • 11.10.2014 – Excursie Marcussenorgel
 • 16.10.2014 – Klundert’s Fashion Event
 • 02.11.2014 – Herdenkingsbijeenkomst – bevrijding Klundert
 • 09.11.2014 – Pianoconcert
 • 30.11.2014 – Afscheidsconcert Pastoor Dirven
 • 13.12.2014 – Klundert bij kaarslicht
 • 18.12.2014 – Kerstdinder
 • 20.12.2014 – Kerstconcert
 • 20.12.2014 – Galadiner
 • 21.12.2014 – Kerstconcert

8. Balans van de baten en lasten

Cijfers 2014